Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
ระบบโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมและความต้องการเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสามารถผลักดันเพื่อพัฒนาการปล่อยมลพิษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไร

ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ New Window

ทางออกสำหรับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือหนึ่งในปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งยังมีหน่วยงานราชการและผู้บริโภคจำนวนมากออกมาเรียกร้องให้ผู้ประกอบการหาทางที่จะลดการปล่อยมลพิษซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการทำลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย เราจึงมีบริการดังต่อไปนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) คือสิ่งแรกที่จะพัฒนาระบบการขนส่งของท่านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ดีเอชแอลจึงเสนอบริการถึง 2 รูปแบบให้แก่ลูกค้า คือบริการรายงานปริมาณก๊าซคาร์บอน (Carbon Reporting) และบริการ Online Carbon dashboard อันล้ำสมัย

รายงานการปล่อย CO2 (Carbon Report)

 • ตรวจสอบปริมาณการปล่อยมลพิษระหว่างการขนส่งภายใต้การควบคุมของ ดีเอชแอล
 • สามารถให้บริการได้ทั้งแบบ รายเดือน, รายไตรมาส หรือรายปี
 • คิดคำนวณตาม “มาตรฐานการวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุของสินค้า” หรือ
 • คิดคำนวณตามมาตรฐานยุโรป EN 16258 “วิธีการสำหรับคำนวณและยืนยันปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือยกระจกสำหรับธุรกิจการขนส่ง” หรือ

Online Carbon Dashboard


เป็นบริการที่ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของบริการ Carbon Report พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย:

 • มีการตรวจสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมาจากกระบวนการขนส่งทั้งหมดของท่าน – ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการขนส่งของท่านด้วย
 • มีการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมาจากการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง
 • มีรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอน ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ – ซึ่งทำให้ท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยวิธีง่ายๆ
 • ความสามารถในการจำลองวิธีการทำงาน, ตรวจสอบและประเมินปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศพร้อมทั้งประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ช่วยให้การทำงานของห่วงโซ่อุปทาน และการตัดสินใจของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรามีวิธีการมากมายที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • เรามีความเชี่ยวชาญในกระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • เราจะมีการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้วิธีการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมมากที่สุด
 • เรามีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจวัด พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง
สิ่งที่เราสามารถทำให้คุณได้:

 • บริหารการใช้เชื้อเพลิงและพาหนะในการขนส่ง
 • เพิ่มศักยภาพของหมู่รถให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง
 • การออกแบบระบบการขนส่ง
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

 • กระบวนการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ จากการทำโครงการเพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่หลากหลายโครงการ
 • การตรวจสอบการทำงานของผู้ประกอบ (SGS) ในเรื่องการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • มีการตรวจสอบและรับรองประจำปี สำหรับการใช้งานสาธารณะ
บริการดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ควบคู่กับบริการรายงานปริมาณก๊าซคาร์บอนเพียงเท่านั้น

ในปัจจุบัน การเติบโตในธุรกิจและประสิทธิภาพในการทำงาน จำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการลดปริมาณของเสีย, การหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่, การฟื้นคืนสภาพภูมิอากาศ และการตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

บริการ Envirosolutions ของดีเอชแอล จึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่มีบริการดังต่อไปนี้ :

 • การบริหารจัดการของเสีย: เป็นบริการระดับโลก ที่จะช่วยคุณจัดเก็บ และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนรายจ่ายให้กลายเป็นรายรับ พร้อมยังเป็นการกระทำที่จะช่วยให้ท่านบรรลุจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการจะลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่ดียิ่งขึ้น: การรวบรวมข้อมูล, การนำสินค้ากลับมาใช้ใหม่ พร้อมหลักฐาน เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายที่มีความซับซ้อน ซึ่งทำให้ท่านสามารถที่จะดำเนินธุรกิจหลักของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • คู่ธุรกิจด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมชั้นนำ: เรามีบริการให้คำปรึกษาและโปรแกรมส่งเสริมการทำงาน ซึ่งจะครอบคลุมการปฏิบัติงานของห่วงโซ่อุปทานของท่านทั้งระบบ, ตั้งแต่ความร่วมมือของพนักงาน จนถึง การออกแบบเครือข่ายการทำงานที่ครบวงจร เพื่อที่จะช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้