Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

การขนส่งสำหรับงานเทรด แฟร์ และ อีเว้นท์

ด้วยประสบการณ์ที่ส่งสมมากว่า 45 ปี ทำให้ DHL มีความชำนาญในการขนส่งสำหรับงานเทรด แฟร์และอีเว้นท์ เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งในหลายประเทศ ซึ่งได้ทำการจัดส่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน เทรด แฟร์ไปแล้วทั่วโลก