Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

การขนส่งสินค้าทางถนนและทางรถไฟ

ดีเอชแอลมีบริการขนส่งสินค้าทางบก ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการที่น่าเชื่อถือ พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยรวมถึงบริการขนส่งสินค้าทางถนน, ทางรถไฟ และการขนส่งแบบ Intermodal นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะขนส่งสินค้าของท่านไปยังจุดหมายปลายทางทั่วทุกมุมโลก ทั้งในทวีปยุโรป, ทวีปแอฟริกาเหนือ, ทวีปตะวันออกกลาง, ทวีปเอเชียแปซิฟิก และทวีปอเมริกา
 
 
ทวีปยุโรป, แอฟริกา และตะวันออกกลาง
สำหรับท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราในทวีปยุโรป, แอฟริกา และตะวันออกกลาง ท่านสามารถเข้าชมได้ที่โกลเบิล เว็บไซต์ ของดีเอชแอล

ข้อมูลเพิ่มเติมExternal Link / New Window
 
 
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางถนนและทางรถไฟของดีเอชแอล

ติดต่อเรา

 
 
ทวีปเอเชียแปซิฟิก
สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราในทวีปเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลเพิ่มเติม