Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Trimble Navigation: ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการปรับตัวในการขนส่งช่วยสร้างความมั่นใจ

การสื่อสารแบบเปิด การปรับตัวและความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดจนขั้นตอนการขนส่งได้ทำให้ Trimble/ ดีเอชแอลเป็นคู่ค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
Trimble Navagation เป็นผู้ออกแบบและผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ GPS ที่ทำให้ผู้ที่ทำงานภาคสนามและนอกสถานที่ในภาคธุรกิจและภาครัฐสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ทำธุรกิจกับบริษัทขนส่งอื่นเพื่อส่งสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนดังกล่าวจากประเทศเม็กซิโกถึงสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งต้นปีค.ศ. 2007 บริษัทขยายตัวมาเป็นคู่ค้ากับดีเอชแอล เพื่อให้บริการการขนส่งที่ดีกว่าจากประเทศเม็กซิโก

ด้วยการขนส่งที่รวดเร็วภายในระยะเวลาสั้นเพียง 24 ชั่วโมงนั้นเป็นระยะเวลาที่สำคัญต่อบริษัท Trimber Navigation ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคการเกษตร เหมืองแร่ การก่อสร้าง และภาคธุรกิจอื่นๆ “การวางตำแหน่ง เทคโนโลยีไร้สายและสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจ” คุณ Brigitte Smith นักวิเคราะห์ลอจิสติกส์บริษัท Trimber Navigation กล่าว “การกระจายสินค้าที่ล่าช้าอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อการผลิตและประสิทธิภาพทั้งมวลของลูกค้าได้”