Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

International Inspirations: การรับ – ส่งแบบ Door-to-Door ทำให้คุณรวดเร็วกว่าใครในตลาด

โอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพผ่านการนำเข้าโดยการขนส่งด่วนด้วยราคาที่กำหนดแน่นอนและการดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็วนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม

โอกาสในการเติบโต

และค้าส่งเครื่องประดับแฟชั่นกับซัพพลายเออร์หลักจากต่างประเทศและลูกค้าปลีกเครื่องประดับเฉพาะ 40 รายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสำเร็จอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงการแฟชั่นนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงงานในเอเชียที่จะตอบสนองความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือให้กับตลาดในสหรัฐอเมริกา แต่เพราะเวลาเป็นสาระสำคัญ การจัดหาสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานในหลายๆ แห่งทั่วประเทศจีนจึงเป็นปัญหาในการขนส่งอย่างมาก