Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Express Waybills – กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ควรกรอกข้อมูลในใบนำส่งสินค้า (Waybill) ให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ส่งพัสดุด่วนกับดีเอชแอล เพราะจะช่วยลดระยะเวลาการส่ง เพิ่มความแม่นยำ และ ความปลอดภัยในการส่งมากขึ้น
ข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยให้ท่านกรอกข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น (เลื่อนเม้าส์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม):

ขั้นตอนการกรอกใบนำส่งสินค้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส


หมายเหตุ: คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องรองรับ JavaScript จึงจะสามารถ ดูตัวอย่างใบนำส่งสินค้าได้ ซึ่งเว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่รองรับอยู่แล้ว ดังนั้น หากคุณได้ปลดการรองรับ JavaScript ออก เว็บหน้านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ