Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

บริการทางศุลกากร – ควบคุมทุกกิจการนำเข้าและส่งออก

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศยินดีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพิธีศุลกากรทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในขั้นตอนการเคลียร์สินค้าทุกรูปแบบและอำนวยให้ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้การจัดส่งชิปเมนต์สู่ปลายทางเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ให้คุณได้โฟกัสกับการขยายธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสยินดีนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรที่จำเป็นผ่านระบบออนไลน์ของเรา (tas.dhl.com) เพื่อช่วยให้คุณเตรียมชิปเมนท์สำหรับการจัดส่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการทางศุลกากร

บริการทางศุลกากร วิธีคำนวนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าภาษี ค่าปรับศุลกากร เป็นต้น ต่อชิปเมนท์ ขั้นต่ำ 200.00 บาทต่อชิปเม้นท์ หรือ 2% ของมูลค่าที่สำรองจ่าย หากมากกว่า
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายภาษี ต่อชิปเมนท์ ขั้นต่ำ 200.00 บาทต่อชิปเม้นท์ หรือ 2% ของมูลค่าที่สำรองจ่าย หากมากกว่า
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าในเขตปลอดอากร สำหรับวันปฏิทินที่ 3 ขึ้นไป 2.00 บาทต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือ 200.00 บาทต่อชิปเมนท์
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อชิปเมนท์ ขั้นต่ำ 400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการใบขนขาออกประเภท ปากระวาง (Short Form) ต่อชิปเมนท์ 250.00 บาท
ใบขนสินค้าทั่วไป ต่อชิปเมนท์ 250.00 บาท
บริการสำเนาใบขนรวม ต่อชิปเมนท์ 100.00 บาทต่อแผ่น
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร ต่อชิปเมนท์ 600.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขเอกสารการนำเข้าส่งออก และ อัตราขึ้นอยู่กับ ประเภทของ การขอแก้ไข ต่อชิปเมนท์ ค่าบริการจะเป็นไปตาม ประเภทของการ ดำเนิการ ขั้นต่ำประมาณ 2,500.00 บาท
การส่งของให้ตัวแทนออกของ ต่อชิปเมนท์ 350.00 บาท
ใบขนสินค้านำเข้าเพื่อการส่งออก หรือใบขนสุทธินำกลับ ต่อชิปเมนท์ 600.00 บาท
1 มกราคม 2562