Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

บริการทางศุลกากร – ควบคุมทุกกิจการนำเข้าและส่งออก

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานกับกรมศุลกากรทั่วโลก เรามีบริการทางศุลกากรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการออกของจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นความเชี่ยวชาญทางศุลกากรของเรายังช่วยให้ลูกค้าใช้เวลาสำคัญกับธุรกิจหลักของท่านและวางใจได้ว่าสิ่งที่ท่านส่งจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

ค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการทางศุลกากร

บริการทางศุลกากร วิธีคำนวนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าภาษี ค่าปรับศุลกากร เป็นต้น ต่อชิปเมนท์ 2% ของมูลค่าที่สำรองจ่าย หรือชั้นต่ำ 200.00 บาทต่อชิปเมนท์และสูงสุดไม่เกิน 1,200.00 บาทต่อชิปเมนท์
ค่าธรรมเนียมสำรองจ่ายภาษี ต่อชิปเมนท์ 2% ของมูลค่าที่สำรองจ่าย หรือชั้นต่ำ 200.00 บาทต่อชิปเมนท์และสูงสุดไม่เกิน 1,200.00 บาทต่อชิปเมนท์
ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าในเขตปลอดอากร สำหรับวันปฏิทินที่ 3 ขึ้นไป 1.25 บาทต่อกิโลกรัมต่อวัน หรือ 100.00 บาทต่อชิปเมนท์
ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อชิปเมนท์ 400.00 บาท
ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการใบขนขาออกประเภท ปากระวาง (Short Form) ต่อชิปเมนท์ 250.00 บาท
ใบขนสินค้าทั่วไป ต่อชิปเมนท์ 250.00 บาท
บริการสำเนาใบขนรวม ต่อชิปเมนท์ 100.00 บาทต่อแผ่น
ค่าดำเนินพิธีการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร ต่อชิปเมนท์ 600.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขอแก้ไขเอกสารการนำเข้าส่งออก และ อัตราขึ้นอยู่กับ ประเภทของ การขอแก้ไข ต่อชิปเมนท์ ค่าบริการจะเป็นไปตาม ประเภทของการ ดำเนิการ ขั้นต่ำประมาณ 2,500.00 บาท
การส่งของให้ตัวแทนออกของ ต่อชิปเมนท์ 300.00 บาท
ใบขนสินค้านำเข้าเพื่อการส่งออก หรือใบขนสุทธินำกลับ ต่อชิปเมนท์ 600.00 บาท
1 มกราคม 2561