Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

ดีเอชแอล โกลบอลเมล บิซิเนส

การขนส่งระหว่างประเทศไปยัง 220 ประเทศทั่วโลก สำหรับจดหมายธุรกิจทั่วไป, สิ่งพิมพ์, สื่อโฆษณาต่างๆ

คุณลักษณะโดยรวม:

  • น้ำหนักที่ส่งได้ไม่เกิน 2 กก., ขนาดที่ส่งได้ กว้าง+ ยาว+ สูง ไม่เกิน 90 ซม.และด้านยาวสุดไม่เกิน 60 ซม.
  • ช่วงระยะเวลานำส่งที่ประมาณการได้
  • ส่งได้ทุกประเทศทั่วโลก

อะไรที่คุณไม่สามารถส่งได้:

ไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งเอกสารที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ด้วยบริการนี้