Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

ลูกค้าธุรกิจ

ดีเอชแอลอีคอมเมิร์ซ คือผู้ให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุที่มีมาตรฐานทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราได้ดังนี้
 
การขนส่งภายในประเทศ
DHL Parcel Thailand คือ บริการขนส่งพัสดุภายในประเทศไทย เข้าถึงลูกค้าปลายทางทั่วประเทศ เรามีบริการหลักในการอำนวยความสะดวกสบายในการรับสินค้า
 
 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายและประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของเรา เราจึงสามารถนำเสนอบริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบที่ ครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก