Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

สำนักงานใหญ่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส: ประเทศไทย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 22 และ 23 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศูนย์บริการลูกค้า โทร: 0-2345-5000

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:30
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ