Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL ให้คุณมากกว่างาน

สัมผัสถึงความมุ่งมั่นในการทำงานที่ DHL

เติบโตไปพร้อมๆ กับความท้าทายใหม่ๆ

ในฐานะที่เป็นบริษัทขนส่งชั้นนำของโลก DHLเสนอความท้าทายที่น่าสนใจและโอกาสในการทำงานที่หลากหลายในแผนกต่างๆ ของเราทั่วโลก

เราจะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในสาขาการทำงานด้านอื่นๆ ให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้คุณบรรลุศักยภาพการทำงานโดยเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาในเรี่องต่างๆ

บนพอร์ทัลการเรียนรู้ออนไลน์ mylearningworld.net ของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพต่างๆ มากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อของการเรียนภาษา การฝึกอบรมทักษะการบริหารคน การบริหารจัดการ และหัวข้อสำคัญอื่น ๆ

ระบบการบริหารประสิทธิภาพของการทำงานของเรานั้นให้การสนับสนุนเราในการตระหนักถึงศักยภาพการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการวางแผนการพัฒนาอาชีพของคุณอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้สำเร็จการศึกษาเพียงโครงการเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆหลักสูตรของ e-learning ก็ตาม เราจะคอยช่วยเหลือคุณในการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมให้คุณมีความก้าวหน้าทั้งในด้านส่วนบุคคลและด้านอาชีพการงานเสมอไป

สร้างความแตกต่างทั่วโลก

DHL เปิดกว้างให้พนักงานแต่ละคนแสดงความคิดริเริ่มในการทำงาน การมีส่วนร่วมกับทีมงานอื่นๆ และบรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงอันเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง

โครงการ First Choice ของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและมุ่งเน้นไปที่การให้บริการต่อลูกค้าในทุกๆ ด้าน โดยผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นรายบุคคลและทีมงาน แบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานประจำปี (EOS) เปิดโอกาสให้พนักงานออกเสียงแสดงความคิดเห็น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปดำเนินการเพื่อช่วยในการปรับปรุงและเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นบริษัทเดียวกัน

จากความคิดเห็นและแนวคิดรายบุคคลไปจนถึงกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง DHLให้ความเคารพและตอบแทนต่อการมีส่วนร่วมของคุณ รวมถึงเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันกับเรา

ที่ DHL คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่งที่ให้ความเคารพต่อพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม คุณจะทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ จากทั่วโลกและได้รับโอกาสในการสัมผัสกับการทำงานที่มีความเป็นนานาชาติแบบไม่ซ้ำใครของ DHL

พนักงานของเราจำนวนมากมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนทั่วโลก

ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (DRT) ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อช่วยชีวิตหลายชีวิตจากเหตุภัยพิบัติจากธรรมชาติ นอกจากนี้ DHL ยังพยายามที่จะเป็นตัวอย่างในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก การบริการ "สีเขียว" ของเราจะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดการขนส่งที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไปสู่สภาพแวดล้อม

ที่ DHL เราสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมร่วมกันและสามารถทำให้คุณมีส่วนร่วมอย่างดีที่สุด เราพยายามอย่างยิ่งในการผสมผสานความหลากหลายและความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ในพนักงานมารวมกันเพื่อความสำเร็จสู่ชัยชนะ ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำขึ้นเฉพาะเพื่อบริษัทเท่านั้น แต่ยังเพื่อตัวคุณอีกด้วย

ในฐานะเป็นพนักงานของ DHL คุณจะรู้สึำกภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันได้ทุกวัน