Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

เข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

คุณอาจช่วยเราในการปรับปรุงบริการของเราให้มีความเหมาะสมที่สุด - และเราให้การสนับสนุนและพัฒนาทักษะอาชีพของคุณให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

DHL สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการเสนอบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังให้ความพึงพอใจแก่พนักงานของเราโดยการให้โอกาสทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกัน

ในฐานะที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของ DHL คุณมีบทบาทสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเรา เรามอบโอกาสที่ท้าทายในบทบาทหน้าที่การทำงานที่หลากหลายและลักษณะทางธุรกิจของเรา

คุณสามารถทำงานในหน้าที่ที่มีลักษณะแตกต่างกัน และหน้าที่อันน่าตื่นเต้นกับงานประจำวัน รวมทั้งงานด้านบริการ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน คลังสินค้าหรือศูนย์บริการ หรือสำนักงานต่างๆ ของเราหรือแม้กระั่ทั่งบนถนน
ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพ เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนคุณในการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่คุณ

เราให้โอกาสในการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ เพิ่มเติมมากมาย แก่พนักงานโดยให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ใน mylearningworld.net ซึ่งเป็นพอร์ทัลการฝึกอบรมออนไลน์ของเรา

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมงานในหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่คุณจะได้รับทักษะและความรู้ เพื่อเป็นการรับรองและสนับสนุนให้คุณมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการในสาขางานของคุณอีกด้วย
การฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
  • การฝึกอบรมทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  • การฝึกอบรมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
  • การฝึกอบรมและหลักสูตรการเป็นผู้นำ
  • หลักสูตรภาษา
  • การฝึกอบรมการบริหารคน
  • เทคนิคการบริหารเบื้องต้น

พัฒนาไปพร้อมๆ กับเรา!

คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ DHL หรือไม่ ? ถ้าเช่นนั้นเข้าร่วมกับทีมของเรา! เรามอบโอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพและสนับสนุนให้คุณเป็นผู้ชำนาญการในสาขาการทำงานต่างๆ ทั่วโลก
ค้นหาโอกาสที่เหมาะสมกับคุณโดยเข้าไปที่หน้าหางานหรือสมัครเป็นส่วนหนึ่งกับหนึ่งในโครงการของเรา