Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

โซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อม

Videos
false false

โครงการการป้องกันสิ่งแวดล้อม (GoGreen)

Close

โครงการการป้องกันสิ่งแวดล้อม (GoGreen)

โครงการการป้องกันสิ่งแวดล้อม (GoGreen)

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

เหตุการณ์สำคัญด้านสภาพภูมิอากาศ

2544: Deutsche Post DHL Group ตั้งทีมรักษ์สิ่งแวดล้อม จากการตระหนักถึงประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น
2545: ดีเอชแอลในสวีเดนเปิดตัว “Grøna Ton” (Green Tonnage) บริการขนส่งเพิ่มคุณค่า ‘สิ่งแวดล้อม’ บริการแรก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทน
2548: ดีเอชแอลพัสดุภัณฑ์ในเยอรมันนำร่อง “Grüne Paket” (“Green Parcel”) บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในสภาวะคาร์บอนสมดุล
2549: มีบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในสภาวะคาร์บอนสมดุลสำหรับลูกค้าของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในหลายประเทศแถบยุโรป
2550: เปิดตัวบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในสภาวะคาร์บอนสมดุลสำหรับลูกค้าธุรกิจค้าปลีกและไปรษณียภัณฑ์ในเยอรมัน
2551: ดีพีดีเอชแอล บริการลอจิสติกส์รายแรกผู้ให้คำมั่นที่จะดำเนินการตาม เป้าหมายลด CO2 30% ภายในปี ค.ศ.2020 ด้วยโครงการป้องกันสิ่งแวดล้อม (GoGreen)
2551: ดีเอชแอลซัพพลายเชนเปิดคลังสินค้าแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่มีสภาวะคาร์บอนสมดุล โดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่
2552: Deutsche Post DHL Group ขนส่งผลิตภัณฑ์ GOGREEN เพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า 700 ล้านชุด และจัดโครงการรักษาสภาพภูมิอากาศโดยการออฟเซ็ตก๊าซคาร์บอน 38,000 ตัน
2553: การขนส่ง GOGREEN เพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมประจำปี เพิ่มสูงขึ้นถึง 1.7 พันล้าน
2553: มีบริการ GOGREEN เพื่อการป้องกันสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าของดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ในทั่วโลก
2553: ดีเอชแอล เฟรท เริ่มการเสนอรายงานเรื่องก๊าซคาร์บอนในบางภูมิภาค ลูกค้าสามารถออฟเซ็ตการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยใช้ข้อมูลจากรายงานดังกล่าวเป็นฐาน
2554: ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และเฟรท เสนอแดชบอร์ด เป็นรายงานติดตามผลทางออนไลน์ เพื่อแสดงผลลัพธ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนให้แก่ลูกค้า
2554: พัสดุภัณฑ์ในเยอรมันทำการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งหมดจากลูกค้าส่วนบุคคลในสภาวะคาร์บอนสมดุล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
2554: Deutsche Post DHL Group เปิดตัวโครงการรักษาสภาพภูมิอากาศที่เลโซโท เพื่อรับเครื่องหมายรับรองการออฟเซ็ตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2555: มีบริการขนส่งในสภาวะคาร์บอนสมดุลสำหรับลูกค้าของดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ในราวๆ 60 ประเทศทั่วโลก
2555: ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส เปิดตัวบริการรายงานยืนยันการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการขนส่งสินค้าของเขา
ปรับเส้นทางการขนส่ง รถขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกใหม่เพื่อทดแทนพลังงาน - คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ : มีหลายวิธีที่จะช่วยลดการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างความเสียหายและมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสู่อากาศที่เกิดจากการขนส่งและการเก็บรักษาสินค้า

การทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา เราต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ DHL เราเรียกว่าGOGREEN เราเชื่อว่าการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความสำเร็จทางธุรกิจไม่ได้เพียงแค่สามารถไปด้วยกันได้ แต่พวกเขาได้มีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด

GOGREEN ผลิตภัณฑ์และบริการ

จากความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทั่วโลกของเราที่มี เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวอย่างหลากหลาย โดยเราจะให้ผลรายงานรายละเอียดของคาร์บอนExternal Link / New Window *, ซึ่งเราแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขายืนอยู่ในตำแหน่งใดในแง่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   แม้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากโลจิสติก ในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ว่าเรายังรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ (GHG) เช่นก๊าซมีเทนหรือก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มเติมด้วย ตามมาตรฐานการยอมรับในระดับนานาชาติและระหว่างองค์กร "บัญชีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก๊าซเรือนกระจกและการรายงาน" เราได้นำที่มาของการปล่อยน้ำเข้าสู่การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานและการขนส่ง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเรา เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงวิธีการเพื่อให้บรรลุการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราจะวิเคราะห์ทั้งห่วงโซ่โลจิสติกของลูกค้าของเราและทำงานกับพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการค้าและโหมดการขนส่ง นอกจากนี้เรายังแนะนำวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมของพวกเขา
และเพื่อเป็นการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เรามีการบริการที่นำเสนอในสภาพภูมิอากาศ โครงการซื้อขายมลพิษคาร์บอนโดยสมัครใจที่เราซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการที่เลือก เพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2014 เราไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงก๊าซมีเทนหรือก๊าซไนตรัสออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆจากการGOGREEN เท่านั้น อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกใหม่สำหรับสินค้าเรายังรวมถึงการปล่อยน้ำจากการผลิตและการขนส่งเชื้อเพลิงและพลังงาน

* โปรดทราบว่าการเชื่อมโยงเหล่านี้จะเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ของเรา ที่จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น