Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

วิสัยทัศน์ของเรา พันธกิจของเรา กลยุทธ์ของเรา

  • วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นบริษัทลอจิสติกส์ของโลก
  • พันธกิจของเรา คือ Excellence. Simply Delivered. เป็นเสมือนแสงนำทางของเรา
  • แผนกลยุทธ์ปี 2020 ของเรา : มุ่งใส่ใจ.เชื่อมโยง.เติบโต เป็นแผนกลยุทธ์สำหรับเส้นทางสู่อนาคตของเรา

เราต้องการเชื่อมโยงผู้คนและปรับปรุงคุณภาพของพวกเขา และเราดำเนินการโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแน่วแน่และส่งมอบด้วยความยอดเยี่ยมในทุกเวลา

การเป็นบริษัทลอจิสติกส์ของโลก จะไปอยู่ที่ระดับเหนือกว่าการมีอยู่ของเราทั่วโลกในกว่า 220 ประเทศและเขตแดน นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านลอจิสติกส์ที่โดดเด่นอย่างหลากหลายครอบคลุม

เราต้องการที่จะเป็นบริษัทลอจิสติกส์ที่ทุกคนมองหา ซึ่งรวมถึงความต้องการในการขนส่งสินค้า โอกาสในเส้นทางอาชีพและการลงทุน และเป็นตัวเปรียบเทียบระดับสากลในด้านแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์ปี 2020: มุ่งใส่ใจ.เชื่อมโยง.เติบโต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายสำหรับอนาคตของเราแสดงไว้เป็นครั้งแรกในแผนกลยุทธ์ปี 2015 ของเรา และนำมาเน้นย้ำและให้ความสำคัญใหม่ใน "แผนกลยุทธ์ปี 2020: มุ่งใส่ใจ.เชื่อมโยง.gติบโต"

นี่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย สร้างขึ้นมาจากเสาหลักสามต้น นั่นคือ มุ่งใส่ใจ เชื่อมโยง และเติบโต เราได้วางแผนงานที่ชัดเจนสำหรับปีถัดไปที่กำลังมาถึงอย่างทะเยอทะยาน แต่ยังคงเป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้

เราเป็นบริษัทลอจิสติกส์ระดับโลกที่มีตำแหน่งทางธุรกิจที่บดีในตลาดที่เติบโตของโลก เรายังคงมุ่งเน้นด้านลอจิสติกส์เป็นธุรกิจหลักของเรา ในขณะมีส่วนร่วมในการทำโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น ที่เราเรียกว่า "ความรับผิดชอบต่อการดำรงชีวิต"

เชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร
พนักงานของเราทั่วโลกต่างเป็นเจ้าขององค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถมากมายอันประเมินค่าไม่ได้ เรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ที่จะเข้าถึงขุมทรัพย์นี้และแบ่งปันร่วมกันทั่วทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลกของเรา

เติบโตในกลุ่มตลาดใหม่
เรากำลังขยายธุรกิจของเราในตลาดและภาคส่วนที่เติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ และตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อันสดใสของโลก ขณะที่เรากำลังเดินหน้าไปสู่ปี 2020 เราให้ความมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการด้านลอจิสติกส์ของเราและเข้าถึงโอกาสเหล่านี้
false false

วัตถุประสงค์ของเรา

Close

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_3_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_5_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_4_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_6_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_2_89x49.jpg

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1_136x75.jpg /content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/company_portrait/image_gallery/mission_vision/POS_booting_messages_en_1_89x49.jpg

เชื่อมโยงผู้คน ปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิต
โดยการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน DHL แสดงบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิต คุณจะเห็นว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งระหว่างการค้าและความเจริญรุ่งเรือง การค้าขายของโลกขึ้นอยู่กับการลอจิสติกส์ ซึ่งหมายความว่าความเป็นบริษัทลอจิสติกส์ของเรา เราสามารถมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับสังคม

เราส่งมอบมากมายกว่าคำว่าพัสดุและหีบห่อและการทำให้แน่ใจว่าการขนส่งจะไปถึงภายในเวลากำหนด แต่เรายังได้ส่งมอบความเจริญรุ่งเรือง เราขนส่งเพื่อสุขภาพที่ดี เราส่งมอบพลังเพื่อการเติบโต เราส่งมอบความสุข ในทุกๆ วัน เราเชื่อมโยงผู้คน ปรับปรุงคุณภาพการดำรงชีวิตของพวกเขา

อ่านต่อ (มีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น): Mission and Vision