Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ดูแลชิปเมนท์ของคุณด้วย DHL ProView

DHL ProView เป็นระบบจัดการสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณดูแลและจัดการสินค้าของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยจะมีการแจ้งข้อมูลอัตโนมัติผ่านอีเมล์หรือข้อความบนมือถือเมื่อมีการรับ หรือส่งสินค้าที่หมายแล้ว

DHL ProView คืออะไร?

DHL ProView เป็นบริการบนเว็บสำหรับผู้ถือบัญชีดีเอชแอล ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณและบุคคลอื่นๆผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าอีเมล์ หรือ sms เมื่อมีการรับและส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น DHL ProViewยังช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าและบริการอื่นๆตามหมายเลขบัญชีของลูกค้าได้อีกด้วย
บริการดังกล่าวช่วยให้คุณทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้นคุณยังสามารถให้ระบบแจ้งเพื่ออัพเดทสถานะการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานของคุณทราบได้อีกด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ก่อนจะเริ่มใช้บริการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้ากับ DHL ProView คุณจะต้อง:
• มีหมายเลขบัญชีของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส
• แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขบัญชีทุกบัญชี (หากคุณมีหลายบัญชี) ที่ต้องการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า
• ขอรหัส PIN สำหรับแต่ละหมายเลขบัญชี

รหัส PIN ของคุณจะทำให้คุณแต่เพียงผู้เดียวสามารถใช้งาน ProView ได้โดยผ่านบัญชีดีเอชแอลของคุณ หากคุณมีบัญชีดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมากกว่า 1 บัญชี คุณจะต้องขอรหัส PIN สำหรับแต่ละหมายเลขบัญชีแยกต่างหากจากกัน

• เมื่อได้รับรหัส PIN แล้ว คุณจะต้องลงทะเบียนกับ DHL ProView ก่อน
โปรดแน่ใจว่าคุณมีรหัส PIN สำหรับแต่ละหมายเลขบัญชีก่อนลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนได้อย่างเสร็จสมบูรณ์


สำหรับคำแนะนำในการใช้บริการ ProView และวิธีการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าโดยใช้ ProViewเรียกดูตัวอย่างสาธิตการใช้ DHL ProView External Link / New Window: view DHL ProView Demo
ขอรหัส PIN ผ่านโทรศัพท์ – ทีมงานในศูนย์บริการลูกค้าของดีเอชแอลยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในการขอรหัส PIN และการลงทะเบียน DHL ProView
โทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าดีเอชแอลของดีเอชแอลได้ที่

ขอรหัส PIN ออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการขอรหัส PIN ออนไลน์ online PIN request ทีมงานในศูนย์บริการลูกค้าดีเอชแอลจะติดต่อคุณกลับมาในเวลาอันรวดเร็ว
 
 
บริการติดตามสถานะสินค้า
บริการติดตามสถานะสินค้า บริการติดตามสถานะสินค้ารูปแบบอื่น