Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

บริการเสริมต่างๆ – เพิ่มตัวเลือกให้กับการขนส่งของคุณ

ดีเอชแอลขอเสนอบริการเสริมมากมายให้ท่านไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน ทางเลือกในการชำระเงินและเรียกเก็บค่าบริการไปจนถึงการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ ดีเอชแอลสามารถมอบความยืดหยุ่นในการเลือกใช้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านได้มากที่สุดเมื่อท่านใช้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศกับเรา
หมายเหตุ: บริการเสริมดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้กับการส่งพัสดุบางประเภท หรือ บางประเทศ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริการเสริมอื่นๆ สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ

บริการเสริ วิธีคำนวนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริการประกันภัยการขนส่ คิดจากมูลค่าการส่ 2% ของมูลค่าสินค้า หรือขั้นต่ำ 450.00 บาทต่อชิปเม้นท์
บริการขยายความคุ้มครอง ราคาต่อชิปเม้นท์ 150.00 บาท
GOGREEN Climate Neutral ราคาต่อชิปเม้นท์ 4.60 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
บริการชำระภาษีศุลกากร ราคาต่อชิปเม้นท์ 690.00 บาท
Change of Billing Per invoice 400.00 บาท
วิธีคำนวนค่าบริการเสริมอื่นๆ ภายในประเทศ

บริการเสริ วิธีคำนวนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริการประกันภัยการขนส่ คิดจากมูลค่าการส่ 2% ของมูลค่าสินค้า หรือขั้นต่ำ 450.00 บาทต่อชิปเม้นท์
GOGREEN Climate Neutral ราคาต่อชิปเม้นท์ 4.60 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
1 มกราคม 2562
บริการเสริมและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราค่าบริการขนส่ง ซึงบริการเสริมและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆจะถูกคิดโดยอ้างอิงจากอัตราค่าบริการขนส่งปกติ (Published Rate) ในปัจจุบัน ณ ตอนที่ลูกค้าแจ้งส่งสินค้ากับเรา ลูกค้าสามารถดาวโหลด ข้อแนะนำเรื่องอัตราของและเรื่องเขตการขนส่งของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ได้

เริ่มขนส่งวันนี้ ส่งเลย