Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

โซลูชั่นภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้ซัพพลายเชนกลายเป็นเรื่องง่าย

ดีเอชแอลเสนอโซลูชั่นให้กับวงการอุตสาหกรรมที่จะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งต้องการเครือข่ายซัพพลายเชนที่ล้ำหน้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

DHL EXPRESS BREAKBULK

DHL Article

DHL EXPRESS BREAKBULK คืออะไร?

บริการ DHL EXPRESS BREAKBULK จะขนส่งชิปเมนท์แบบ door-to-door ซึ่งเป็น
ชิปเมนท์ที่ขนส่งรวมกันมา ณ แหล่งกำเนิดจากเขตภาษีอากรหนึ่งไปยังอีกเขตภาษีอากรหนึ่ง ชิปเมนท์เหล่านี้จะถูกคัดแยกโดยดีเอชแอล ณ ที่หมายปลายทางก่อนนำส่งไปยังที่อยู่ต่างๆ ภายในประเทศเดียวกัน หรือภายในเขตภาษีอากรเดียวกัน ชิปเมนท์ที่ขนส่งรวมกันมาจะผ่านพิธีศุลกากรพร้อมกันเมื่อเข้าสู่จุดหมายปลายทาง.

บริการ DHL MEDICAL EXPRESS

DHL Article

DHL MEDICAL EXPRESS คืออะไร?

เป็นบริการที่เหมาะกับพัสดุที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษและจำป็นต้องจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด บริการนี้ครอบคลุมไปถึงการส่งออกยาเพื่อการทดลองและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ไปจนถึงการนำเข้าตัวอย่างตรวจของผู้ป่วยไปยังห้องทดลองและสถาบันวิจัยต่างๆ

DHL COLLECT & RETURN

DHL COLLECT & RETURN คืออะไร?

DHL COLLECT & RETURN คือบริการจากดีเอชแอลที่ช่วยบริหารจัดการการส่งของไปยังปลายทางพร้อมรับกลับคืนมาที่ต้นทางในครั้งเดียวซึ่งมักใช้กับบริการหลังการขายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ดีเอชแอลจะรับสินค้าที่แจ้งขอทำการส่งซ่อมไปส่งให้กับศูนย์ซ่อมต่างๆ และเมื่อการซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ ดีเอชแอลจะรับสินค้านั้นกลับคืนให้กับลูกค้า บริการนี้จะช่วยลดขั้นตอนการขนส่งได้ ลูกค้าจะเห็นสินค้าตลอดเวลาตั้งแต่รับจนส่งกลับ เพื่อรวมทุกๆ การทำงานของทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน เราขอนำเสนอรูปแบบการทำงานโดยใช้ระบบ Web-Based ระหว่างแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของคุณและศูนย์ซ่อมต่างๆ