Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ลดความยุ่งยากของการค้าระหว่างประเทศ

ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ดีเอชแอลช่วยให้คุณเข้าถึงขั้นตอนการค้าระหว่างประเทศได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มระดับความสำเร็จทางการค้าของคุณด้วยบริการข้อมูลทางการค้าออนไลน์ของดีเอชแอลซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมมากมาย

การค้าไร้พรมแดนระหว่างประเทศทั่วโลก

ข้อกำหนดทางการค้าที่หลากหลายและความต้องการจากทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงเสมอมักสร้างความซับซ้อนและความท้าทายในการขนส่งสินค้า บริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติสามารถให้ข้อมูลสำคัญทางการค้าที่จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือบริษัทข้ามชาติสามารถผ่านกระบวนการค้าและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างว่องไว และในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกด้วย
บริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติของดีเอชแอลมีข้อมูลกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้า หลายล้านเรื่อง จึงทำให้คุณมีข้อมูลในการเตรียมเอกสารศุลกากรที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำ การประเมินค่าใช้จ่ายก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมาถึง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าของคุณ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติ
  • หลีกเลี่ยงความล่าช้าของพิธีการศุลกากรเนื่องมาจากเอกสารและใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้อง
  • ป้องกันการส่งสินค้าไปยังคู่สัญญาที่ต้องห้าม
  • เข้าถึงข้อมูลการผ่านพิธีการศุลกากรได้จากแหล่งข้อมูลเพียงแห่งเดียว
  • สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ตอนแรก
  • เข้าถึงข้อมูลสิ่งที่จำเป็นในการผ่านพิธีศุลกากรของแต่ละประเทศได้ทันที
  • ทำให้กระบวนการค้าขายเป็นไปอย่างรวบรื่นและรวดเร็วเพื่อควบคุมต้นทุน
  • ประเมินข้อมูลและตัดสินใจได้ดีขึ้น
  • สามารถมุ่งเน้นที่ความสามารถของบริษัทของคุณเป็นสำคัญ
วิธีที่เร็วที่สุดในการเริ่มต้น

เข้าสู่การบริการบริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบผ่านทางเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เพียงแค่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ใหม่โดยสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณก็สามารถเข้าถึงบริการได้

บริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติ – บริการบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ฟอร์แมทของ XML ซึ่งทำให้บริการข้อมูลทางการค้าอัตโนมัติสามารถใช้งานบนระบบคอมพิวพ์เตอร์ของคุณได้ทันที ติดต่อตัวแทนขายของดีเอชแอลในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.