Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

คำแนะนำสำหรับพัสดุภัณฑืที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดย DHL Express และต้องเสียภาษี

ข้อมูลด้านล่างเป็นกฏระเบียบล่าสุดจากกรมศุลกากรประเทศจีนซึ่งจะเริ่มใช้งานในวันที่ 1 มกราคม 2554
สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดังนี้: