Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

บริการทางศุลกากรและความช่วยเหลือ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรส่วนตัวของคุณ ดีเอชแอลดำเนินพิธีการศุลกากรกว่าล้านชิ้นทุกๆวัน เราใช้ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าใจกฎระเบียบที่หลากหลายของศุลกากร ซึ่งนั่นหมายถึงชิปเมนท์ของลูกค้าของเราจะได้รับการดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ